Ta strona dostępna jest do wyłącznego użytku dla wspólników i partnerów Vertus Investment Sp. z o.o. Aby zobaczyć całość zaloguj się lub skontaktuj się z nami.

Treści zwarte na stronie, a w szczególności dane dotyczące nieruchomości stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 roku,nr 153, poz. 1503 ze zm.). Udostępnianie tajemnicy osobom nieuprawnionym stanowi naruszenie prawa ze wszelkimi tego konsekwencjami