Vertus Investment Sp. z o.o.

 

KRS: 0000461355

NIP: 897 17 89 448

REGON: 022135065

Kapitał zakładowy 100 000 pln wpłacony w całości.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


PHONE  667 00 20 11

MESSAGE  biuro@vertus-investment.pl